Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości jako realizator projektu ,,Dotacje na start” uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zatwierdzony przez WUP w Kielcach obowiązujący nowy wzór Formularza rekrutacyjnego.

Załącznik 1 Formularz rekrutacji