Uruchamiamy III nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”.
W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r. prowadzić będziemy III nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”. Osoby, które spełniają kryteria naboru zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie www.dotacjenastart.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców z terenów:

Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,

Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,

Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,

Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą na stronie projektu: www.dotacjenastart.pl.

Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 34 09, dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41 378 13 16.