WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW SKŁADANYCH DO 29 MARCA 2018 DLA II GRUPY Z POWIATÓW BUSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO, KAZIMIERSKIEGO, SANDOMIERSKIEGO, OPATOWSKIEGO, OSTROWIECKIEGO, STASZOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „DOTACJE NA START”.

Przekazujemy wstępną listę osób rekomendowanych do dofinasowania projektu. Równocześnie informujemy, że osoby, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mają 5 dni na składanie wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań.

Do pobrania: Załącznik nr 1 do protokołu