INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTACJE NA START

Komisja Oceny Biznes Planów po rozpatrzeniu odwołań do opublikowanych wyników oceny informuje, że w zamieszczonym Załączniku Nr 1 do protokołu z posiedzenia Komisji znajduje się ostateczna lista Uczestników projektu Dotacje na start.

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Wzory w.w dokumentów znajdują się na stronie – www.dotacjenastart.pl w zakładce Biorę udział w projekcie.

Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do dnia 21 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do protokołu