ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości jako realizator projektu ,,Dotacje na
start” uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został
zatwierdzony przez WUP w Kielcach obowiązujący nowy wzór Regulaminu
rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI