Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 22 czerwca 2018 roku.
Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00 w biurach projektu w Busku – Zdroju , ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój oraz w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Biznesplany powinny zostać złożone w dwóch egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w jednej wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być czytelnie podpisany.