TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA II GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dotacje na start”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 29 marca 2018 roku.
Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00 w biurach projektu w Busku – Zdroju , ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój oraz w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Biznesplany powinny zostać złożone w dwóch egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w jednej wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być czytelnie podpisany.

„Otwieramy własną firmę” – zakończony cykl szkoleń

Zakończyliśmy cykl szkoleń „Otwieramy własną firmę” realizowanych w ramach drugiej edycji projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Brały w nich udział  2 grupy szkoleniowe w Busku – Zdroju i  w Sandomierzu. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat zasad rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, marketingu, a także zasad przygotowania biznes planu. Kolejnym etapem w drodze do własnej firmy jest przygotowanie biznesplanów działalności.

WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

dotyczące osób, które złożyły formularze rekrutacyjne w terminie od 22 stycznia do 2 lutego 2018 roku.

Dokument do pobrania – Załącznik nr 1 do protokołu komisji

Jednocześnie informujemy, że szkolenia „Otwieramy własną firmę” realizowane w ramach projektu „Dotacje na start” odbędą się:

  • w dniach 26 lutego – 2 marca 2018 roku w godz. od 9:00 do 14:15, w wynajętej sali szkoleniowej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Wojska Polskiego 31, Busko-Zdrój,
  • w dniach 28 lutego – 6 marca 2018 roku w godz. od 9:00 do 14:15, w Hotelu Basztowym, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz (sala niebieska).

 

Każdy Uczestnik projektu, który został zakwalifikowany do udziału w szkoleniach otrzyma pisemną informację o terminie i miejscu szkolenia.

INFORMACJA O OSTATECZNYCH WYNIKACH OCENY BIZNESPLANÓW DLA I GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU DOTACJE NA START

W związku z brakiem odwołań  do opublikowanych wyników oceny biznesplanów, Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości informuje, że w zamieszczonym Załączniku Nr 1 do protokołu z posiedzenia Komisji znajduje się ostateczna lista Uczestników projektu Dotacje na start.

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Wzory w.w dokumentów znajdują się na stronie – www.dotacjenastart.pl w zakładce Biorę udział w projekcie.

Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami do dnia 15 lutego 2018 r.
W przypadku rezygnacji z dofinansowania prosimy o pisemne poinformowanie Ośrodka.

Załącznik nr 1 do protokołu Komisji

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW SKŁADANYCH DO 21 GRUDNIA 2017

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW SKŁADANYCH DO 21 GRUDNIA 2017 DLA I GRUPY Z POWIATÓW BUSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO, KAZIMIERSKIEGO, SANDOMIERSKIEGO, OPATOWSKIEGO, OSTROWIECKIEGO, STASZOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „DOTACJE NA START”.

Przekazujemy wstępną listę osób rekomendowanych do dofinasowania projektu. Równocześnie informujemy, że osoby, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania mają 5 dni na składanie wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po ewentualnym rozpatrzeniu odwołań.

Do pobrania: Wyniki oceny biznes planów

II nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”

Uruchamiamy II nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”.
W dniach od 22 stycznia do 2 lutego 2018 r. prowadzić będziemy II nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”. Osoby, które spełniają kryteria naboru zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie www.dotacjenastart.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów:

Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,

Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,

Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,

Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą na stronie projektu: www.dotacjenastart.pl.

Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 34 09, dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41 378 13 16.

TERMIN SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DLA I GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dotacje na start”

Uprzejmie informujemy, że termin składania biznesplanów upływa z dniem 21 grudnia 2017 roku.
Biznesplany przyjmowane są do godz.16:00 w biurach projektu w Busku – Zdroju , ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój oraz w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz.

Biznesplany powinny zostać złożone w dwóch egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo w jednej wersji elektronicznej na płycie CD. Biznesplan musi być czytelnie podpisany.