Cykl szkoleń „Otwieramy własną firmę”

Zakończyliśmy cykl szkoleń „Otwieramy własną firmę” realizowanych w ramach projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Brały w nich udział  2 grupy szkoleniowe w Busku – Zdroju i  w Sandomierzu. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat zasad rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, podatków, marketingu, a także zasad przygotowania biznes planu. Kolejnym etapem w drodze do własnej firmy jest przygotowanie biznesplanów działalności.

 

Szkolenie „Otwieramy własną firmę”

Uprzejmie informujemy, że szkolenie „Otwieramy własną firmę” realizowane
w ramach projektu „Dotacje na start” odbędzie się:

  • dla Uczestników z powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w dniach 20 – 24 listopada 2017 roku  w godz. od 9:00 do 14:15, w wynajętej sali szkoleniowej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Wojska Polskiego 31, Busko-Zdrój,
  • dla Uczestników z powiatu sandomierskiego, staszowskiego, ostrowieckiego i opatowskiego w dniach 22 – 28 listopada 2017 roku w godz. od 9:00 do 14:15, w Hotelu Basztowym, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane do projektu.

Komunikat o zmianie Załącznika nr 6 i 7 oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości jako realizator projektu ,,Dotacje na start” uprzejmie informuje, że w dniu 23 października 2017 r. na stronie projektu zamieszczony został zatwierdzony przez WUP w Kielcach obowiązujący nowy wzór:

  • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” (pobierz)
  • Załącznik 6 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego ­-(pobierz)
  • Załącznik 7 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych -(pobierz)

Uruchamiany nabór wniosków rekrutacyjnych w ramach projektu – „Dotacje na start”.

W dniach od 16 do 27 października 2017 r. prowadzić będziemy nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”. Osoby, które spełniają kryteria naboru zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego aplikowania do projektu znajdują na stronie http://dotacjenastart.pl w zakładce – Chcę uczestniczyć w projekcie.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów:

Powiat buski, gminyStopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno,

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,

Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice,

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,

Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce,

Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 31.08.2019r.

Działania prowadzone będą w trzech edycjach:

  • I – październik 2017 r.,
  • II – styczeń 2018 r.
  • III – kwiecień 2018 r.

Szczegóły dotyczące  rekrutacji oraz zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazywane będą na stronie projektu: www.dotacjenastart.pl.

Biurem projektu właściwym dla Kandydatów z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego jest biuro projektu w Sandomierzu, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 833 34 09,  dla Kandydatów z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego jest biuro projektu w Busku- Zdroju, ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko- Zdrój, tel. 41 378 13 16.