Biuro projektu w Sandomierzu:
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 00
fundacja@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Busku – Zdroju:
ul. T. Kościuszki 60
28-100 Busko- Zdrój
tel. 41 378 13 16
busko@opiwpr.org.pl